Crynodeb:

Peintiwr Contract

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfod mwy amdanom ni yma: About us – Barcud

Rôl y Swydd: 

Peintiwr Contract

Gwybodaeth Ychwanegol:

Yn atebol i’r canlynol: Arweinydd Tîm

Adran: Gwasanaethau Masnachol – Medra

Lleoliadd: Ceredigion

Cyflog (ar gyfartaledd): £23,456.00

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Parhaol

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2024
Rydym yn cadw’r hawl i gau’r swydd yn gynt os byddwn yn derbyn digon o geisiadau.

Dyddiad y Cyfweliad: 25 Mehefin 2024

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk