Crynodeb:

Fel y corff ymbarél ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, rydym yn falch i gynrychioli ein haelodau sy’n darparu cartrefi a gwasanaethau i 10% o boblogaeth Cymru. Ein gwaith yw sicrhau fod y sector yn parhau i ffynnu yng Nghymru ac wedi paratoi ar gyfer y dyfodol.

Amdanom Ni:

Cartrefi Cymunedol Cymru yw corff aelodaeth cymdeithasau tai. Mae ein haelodau’n darparu cartrefi a gwasanaethau tai i 10 y cant o boblogaeth Cymru. Ein gwaith ni yw eu galluogi i fod yn wych.

Rôl y Swydd:

I ddarparu gwasanaeth dylunio graffeg ansawdd uchel, creadigol ac arloesol ar gyfer Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) ar draws amrywiaeth o blatfformau yn cynnwys ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, fideo a phrint

Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio here

Buddion:

Pensiwn:  Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol Cynllun cyfraniadau diffiniedig. Cyfraniadau cyflogwyr 5%.

Campfa:  £25 cymhorthdal y mis.

Cynllun Iechyd Arian:  Cynllun iechyd arian y talwyd amdano (Simply Health).

Gwybodaeth Ychwanegol:

Gweithio o unrhyw le:  Egwyddor lleoli am y dydd (yn galluogi staff i ddewis lle byddent yn gweithio orau – gallai hynny fod gartref, mewn siop goffi, neu hyb lleol). Fodd bynnag bydd achlysuron misol lle daw’r holl staff ynghyd i gydweithio, arloesi a chymdeithasu

Sut i Wneud Cais:

I ymgeisio, cliciwch ar y botwm Ceisio am Swydd isod.