Crynodeb:

Yn rôl y Cydlynydd Gweithrediadau bydd disgwyl i chi drefnu, cynnal a rheoli offer a chyfarpar sydd wedi eu prynu neu logi i wneud atgyweiriadau, cynnal a chadw a gwaith mawr ar stoc dai Adra ledled Gogledd Cymru.

Amdanom Ni:

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru.  Nid ydym yn sefydliad sy’n aros yn ei unfan.  Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i’r sir, gyda’r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru.  Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rôl y Swydd:

Byddwch yn ymwneud â’r caffael cychwynnol, yn gyfrifol am gadw cofrestr o’r holl eitemau, yn cynorthwyo gyda gosod a hyfforddiant, yn trefnu neu’n cynnal gwasanaethu / profi blynyddol a threfnu atgyweiriadau a / neu amnewidiadau lle bo angen ar gyfer yr holl offer a chyfarpar.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Parhaol

Gwynedd a gweithio o gartref

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais cliciwch ar y botwm Gwneud Cais am Swydd.