Crynodeb:

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Tai i ddarparu gwasanaeth rheoli tai o ansawdd uchel ar gyfer eiddo Barcud yng Nghanolbarth Ceredigion.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom About us – Barcud

Rôl y Swydd:

Darparu gwasanaeth rheoli tai sy’n wasanaeth o safon ar gyfer yr eiddo y mae Barcud yn gyfrifol amdano, a fydd yn galluogi’r Gymdeithas i gyflawni ei hamcanion busnes a diwallu anghenion ei thenantiaid.

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan neu Aberystwyth

Cyflog (ar gyfartaledd): £33,889.00

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Parhaol

Dyddiad cau: 03 Ionawr 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 12 Ionawr 2024

Gwneud cais:

 

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk