Bu Viki Morgan yn gweithio gyda Chymdeithas Tai Rhondda am ddeng mlynedd, gan weithio o fewn y tîm cefnogaeth. Mae'n
Hannah Davies yw Cymhorthydd Personol Prif Weithredydd Cymdeithas Tai Rhondda ac mae wrth ei bodd gyda'r amrywiaeth yn ei swydd.
Dechreuodd James Lundie weithio i Tai Taf pan sylweddolodd ei fod eisiau gyrfa lle gallai helpu i wneud gwahaniaeth i
Cheryl Tracy yw Pennaeth Cymdogaethau MHA, ar ôl dechrau fel Hyfforddai Graddedig Tai.  "Ar ôl astudio Polisi Cymdeithasol a Throseddeg
Mae Emma Gallo yn Rheolydd Cymdogaeth Tai Sir Fynwy (MHA) ac ymunodd â'r sector tai ar ôl gorffen cwrs gradd
Mae Ceri Anne Evans yn gynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid gyda Chymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) “Yn 2015 roeddwn yn fam ifanc