Crynodeb:

To be responsible for day to day practical support in order to ensure successful delivery of The Care Society’s
temporary accommodation provision including:

  • Administration & delivery of the Care Society Temporary Accommodations Projects
  • Compliancy with health and safety standards within projects
  • Liaison with external organisations in relation to service delivery

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Rôl y Swydd:

To be responsible for day to day practical support in order to ensure successful delivery of The Care Society’s
temporary accommodation provision including:

  • Administration & delivery of the Care Society Temporary Accommodations Projects
  • Compliancy with health and safety standards within projects
  • Liaison with external organisations in relation to service delivery

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliadd: Aberystwyth (Aberglasney)

Cyflog (ar gyfartaled): £25,772.00

Oriau a math o gontract: 37 Awr (Llun – Gwener) ac ar alwad ar rota, Llawn Amser, Parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Rheolwr Llety Dros Dro

Adran: Llety Argyfwng Dros Dro

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau.)

Dyddiad y Cyfweliad: 22 Gorffennaf 2024

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r bev@charityjobfinder.co.uk