Amdanom Ni

Mae Swyddi Tai Cymru yn gynllun ar y cyd rhwng Cartrefi Cymunedol Cymru, corff aelodaeth cymdeithasau tai yng Nghymru, a Charity Job Finder, gwefan swyddi flaenllaw yn y trydydd sector yn y Deyrnas Unedig.

Caiff ei ymroi'n llwyr i hysbysebu swyddi tai cymdeithasol, gan arddangos ehangder cyfleoedd gyrfa yn y sector tai cymdeithasol ffyniannus yng Nghymru gyda 23,000 o weithwyr cyflogedig llawn-amser.

Swyddi ar y bwrdd

Os hoffech feithrin eich profiad o lywodraethiant elusennol, mae gennym amrywiaeth o swyddi ar gael yng Nghymru.

Eisiau gosod swydd?