10% oddi ar hysbysebion lluosog
Anfonwch e-bost at admin@housingjobs.wales i gael mwy o fanylion.
Hysbyseb safonol

£150Testun diderfyn

Logo, delweddau a fideos wedi’u cynnwys

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

2 hysbyseb £270

3 hysbyseb £360

4 hysbyseb £450

Hysbyseb safonol

£150Testun diderfyn

Logo, delweddau a fideos wedi’u cynnwys

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

2 hysbyseb £270

3 hysbyseb £360

4 hysbyseb £450

Hysbyseb â brand

£175Testun diderfyn

Logo, delweddau a fideos wedi’u cynnwys

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i gynnwys yn ein Hysbysiadau Swydd

Eich logo ar Dudalen Gartref Canfod Swyddi Elusennol, gan alluogi ymgeiswyr posibl i glicio’n uniongyrchol yn syth at eich swydd

Wedi’i hamlygu – bydd eich swydd wag yn aros yn y 5 uchaf ar y rhestr swyddi am wythnos, gan sicrhau bod cymaint â phosibl yn gweld eich hysbyseb

2 hysbyseb £315

3 hysbyseb £420

4 hysbyseb £525

Hysbyseb Uwch

£200Testun diderfyn

Logo, delweddau a fideos wedi’u cynnwys

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i gynnwys yn ein Hysbysiadau Swydd

Eich logo ar Dudalen Gartref Canfod Swyddi Elusennol, gan alluogi ymgeiswyr posibl i glicio’n uniongyrchol yn syth at eich swydd

Wedi’i hysbysebu fel ‘Prif Swydd’ ar Dudalen Gartref Canfod Swyddi Elusennol am wythnos

Wedi’i hamlygu –bydd eich swydd wag yn aros yn y 5 uchaf ar y rhestr swyddi am y cyfnod cyfan

2 hysbyseb £360

3 hysbyseb £480

4 hysbyseb £600

5+ hysbyseb

Os ydych chi angen prynu 5 hysbyseb neu fwy, cysylltwch â ni.


Hysbyseb Ymddiriedolwr

Mae hysbysebion ymddiriedolwyr AM DDIM, a byddant am ddim bob amser.