Swyddi Tai Diweddaraf


 • Rheolwr Gweithrediadau Masnachol

  Adra
  Bangor, Wales
  £47,621 - £50,553 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Cydlynydd Cynllun (Glynpadarn)

  Tai Ceredigion
  Aberystwyth, Wales
  Pwyntiau: 16 – 20 (£20,665.85 – £22,811.23)
  Llawn amser
 • Rheolydd Cyfathrebu a Marchnata

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  Cardiff, Wales
  £34,542 yn codi i £36,360 ar ôl cyfnod prawf 6 mis + buddion rhagorol
  Llawn amser

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn