Swyddi Tai Diweddaraf


 • Swyddog Cyflogres ac Adnoddu Dynol

  Tai Ceredigion
  , Wales
  Pwyntiau: 25 – 29 (£25,808.82 - £28,488.10)
  Llawn amser
 • Swyddog Cytundebau X2

  Tai Ceredigion
  , Wales
  Pwyntiau: 29 – 33 (£28,488.10 - £31,445.54)
  Llawn amser
 • Swyddog Atgyweirio Ymatebol X2

  Tai Ceredigion
  , Wales
  Pwyntiau: 29 – 33 (£28,488.10 - £31,445.54)
  Llawn amser
 • Swyddog Tai – Gorllewin

  Tai Ceredigion
  , Wales
  Pwyntiau: 29 – 33 (£28,488.10 – £31,445.54)
  Llawn amser
 • Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn

  Adra
  Bangor, Wales
  £9.29 - £9.94 yr awr
  Arall
 • Uwch Syrfêwr Datblygu

  Adra
  Bangor, Wales
  £40,383 - £43,360 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Swyddog Technegol

  First Choice Housing Association
  , Wales
  £25,580-30,569
  Llawn amser

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn