Swyddi Tai Diweddaraf


 • Rheolwr Datblygu Tai

  Tai Pawb
  Cardiff, Wales
  £30,360
  Llawn amser
 • Technegydd Aml-grefft

  North Wales Housing Association
  , Wales
  £25,853 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Rheolwr – Noddfa ac Unedau Symud Ymlaen Noddfa

  North Wales Housing Association
  Llandudno Junction, Wales
  £26,957 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Swyddog Cyfleusterau

  Barcud
  Lampeter, Wales
  £22,477.41 - £24,810.86
  Parhaol
 • Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cwsmer

  Barcud
  Aberystwyth, Wales
  £18,448.26 - £20,363.42)
  Contract cyfnod penodol
 • Uwch Swyddog Contractau

  Barcud
  Newtown, Wales
  £33,367.84 – 36,831.85
  Llawn amser
 • Swyddog Cynnal Tenantiaeth (Ymgynghorydd Budddaliadau Lles)

  Barcud
  Newtown, Wales
  Pwyntiau: 25 – 29 (£26,066.90 - £28,772.99)
  Llawn amser
 • Rheolydd Polisi a Materion Allanol – Llanw dros secondiad – 18 mis

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  , Wales
  £37,099 yn codi i £39,052 ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus + buddion hael + ymagwedd hyblyg at y gweithle
  Llawn amser
 • Rheolydd Aelodaeth – Llanw dros secondiad – 18 mis

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  , Wales
  £35,474 - £37,341 ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus + buddion hael + ymagwedd hyblyg at y gweithle
  Llawn amser
Llwytho mwy o swyddi

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn