Swyddi Tai Diweddaraf


 • Rheolwr Gyfarwyddwr

  Cartrefi Conwy
  Abergele, Wales
  Cyflog gystadleuol,
  Llawn amser
 • Cyfrifydd Ariannol

  Tai Ceredigion
  Lampeter, Wales
  £25,302.76 - £27,929.51
  Llawn amser

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn