Swyddi Tai Diweddaraf


 • Pencampwr Tâl Gwasanaeth

  Grŵp Cynefin
  Penygroes neu Dinbych a Gweithio o Gartref
  £32,957 - £37,093
  Llawn amser
 • Aelod o’r Bwrdd

  North Wales Housing
  Conwy
  £4,500 per annum
  Rhan amser
 • Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

  North Wales Housing
  Conwy
  £6,000 per annum
  Rhan amser
 • Is-gadeirydd Bwrdd y Grŵp

  North Wales Housing
  Conwy
  £7,000 per annum
  Rhan amser

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn