Swyddi Tai Diweddaraf


 • Syrfêwr Datblygu Graddedig

  Adra
  Bangor, Wales
  £22,588 - £24,773 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Cydlynydd Gwerth Cymdeithasol

  Adra
  Bangor, Wales
  £30,250 - £32,968 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Rheolwr Caffael

  Adra
  , Wales
  £41,804 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Technegydd Cyfathrebu dan Hyfforddiant (TGCh)

  Adra
  Bangor, Wales
  £22,588 - £24,773 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Rheolydd Polisi a Materion Allanol

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  , Wales
  £37,099 yn codi i £39,052 ar ôl 6 mis o gyfnod prawf llwyddiannus
  Rhan amser
 • Gweithiwr Cyswllt Teulu

  United Welsh
  Caerphilly, Wales
  £26,674
  Llawn amser
 • Swyddog Cynllunio Adnoddau

  Adra
  Bangor, Wales
  £21,358 - £23,806 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Swyddog Rhent ac Incwm

  Adra
  Caernarfon, Wales
  £22,588 - £24,773 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Gweithiwr Prosiect

  Tai Gogledd Cymru
  , Wales
  £20,56 y flwyddyn
  Llawn amser
Llwytho mwy o swyddi

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn