Swyddi Tai Diweddaraf


 • Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

  Adra
  Bangor, Wales
  £19,756 - £22,020 y flwyddyn
  Rhan amser
 • Syrfêwr Eiddo

  Adra
  Bangor, Wales
  £27,294 - £30,250 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Swyddog Digidol

  North Wales Housing Association
  Llandudno Junction, Wales
  £26,959 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Swyddog Cyllid

  North Wales Housing Association
  Llandudno Junction, Wales
  £24, 978 y flwyddyn
  Llawn amser
 • Aelodau Bwrdd

  Adra
  Bangor, Cymru
  £4,000 y flwyddyn
  Ymddiriedolwr
 • Uwch Swyddog Contractau

  Barcud
  Newtown, Wales
  £33,037.47 – 36,467.18
  Llawn amser
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Masnachol

  Tai Gogledd Cymru
  Llandudno Junction, Wales
  £64,000
  Llawn amser
 • Swyddog Atgyweirio Ymatebol

  Barcud
  , Wales
  Pwyntiau: 29 – 33 (£28,488.10 - £31,445.54)
  Llawn amser
 • Hyfforddai Tai x2

  Adra
  , Wales
  Cyflog yn cyfateb i'r isafswm cyflog cenedlaethol neu cyflog byw
  Llawn amser
Llwytho mwy o swyddi

Pam Tai?


Gall swydd mewn tai agor llawer o ddrysau i chi a’ch gyrfa. Dysgwch sut y gall gweithio mewn tai fod o fudd i chi.

Edrych i bostio swydd?


Bydd ein tîm marchnata ymroddedig yn targedu pobl sydd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Tai Cymru


Mae sector tai Cymru yn gryf. Yn 2018 roedd yn cefnogi amcangyfrif o 23,000+ o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Oes gennych chi gwestiwn