Mae’n wirioneddol werth chweil i wybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth go iawn
Bu Viki Morgan yn gweithio gyda Chymdeithas Tai Rhondda am ddeng mlynedd, gan weithio o fewn y tîm cefnogaeth. Mae’n
Read more.
Un diwrnod rwy’n gwneud yoga gyda thenantiaid, y nesaf yn adolygu llywodraethiant gyda’r Bwrdd!
Hannah Davies yw Cymhorthydd Personol Prif Weithredydd Cymdeithas Tai Rhondda ac mae wrth ei bodd gyda’r amrywiaeth yn ei swydd.
Read more.
Tai cymdeithasol yn gonglfaen bwysig i sicrhau safon byw gweddus i bawb
Dechreuodd James Lundie weithio i Tai Taf pan sylweddolodd ei fod eisiau gyrfa lle gallai helpu i wneud gwahaniaeth i
Read more.
Saith mlynedd ymlaen rwy’n dal i deimlo’n ddefnyddiol a fel mod i’n gwneud gwahaniaeth
Cheryl Tracy yw Pennaeth Cymdogaethau MHA, ar ôl dechrau fel Hyfforddai Graddedig Tai.  “Ar ôl astudio Polisi Cymdeithasol a Throseddeg
Read more.
Mae gweithio yn y sector tai wedi fy ngalluogi i gwrdd â chynifer o wahanol fathau o bobl
Mae Emma Gallo yn Rheolydd Cymdogaeth Tai Sir Fynwy (MHA) ac ymunodd â’r sector tai ar ôl gorffen cwrs gradd
Read more.
Rwy’n edrych ymlaen at weld ble aiff fy ngyrfa yn y sector tai â fi, mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd.
Mae Ceri Anne Evans yn gynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid gyda Chymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) “Yn 2015 roeddwn yn fam ifanc
Read more.