Crynodeb

Mae gennym swydd gyffrous newydd i ymuno â’n tîm Polisi a Materion Cyhoeddus i eirioli dros bobl hŷn sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain a’r sector rhent preifat yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i filoedd o bobl hŷn bregus drwy eirioli dros wella hygyrchedd ac amodau tai yn y cyd-destun cenedlaethol a lleol.

Amdanom Ni:

Rydym yn elusen gofrestredig a ni yw corff cenedlaethol Gofal a Thrwsio yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw Cymru lle gall pob person hŷn fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a chyfleus.

Mae mwy o wybodaeth am Care & Repair Cymru a Gofal a Thrwsio ledled Cymru ar gael yn https://www.careandrepair.org.uk

Rôl y Swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r tîm Polisi ac Ymchwil. Gan weithio wrth ochr y Rheolwr Polisi, byddwch yn arwain ar ac yn cefnogi darnau amrywiol o ymchwil i ddatblygu gofynion polisi y sefydliad. Byddwch yn cael profiad o waith dylanwadu, ymgysylltu gyda Llywodraeth Cymru ac Aelodau o’r Senedd, Grwpiau Trawsbleidiol a Phwyllgorau, ac yn datblygu arbenigedd ac arfer gorau ar gyfer helpu pobl hŷn i fyw mewn cartref diogel, cynnes a chyfleus ledled Cymru.

I gael mwy o wybodaeth neu drafodeath anffurfiol am y swydd gallwch gysylltu â Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol ar 07747 803189.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Care & Repair Cymru, swyddfa yng Nghaerdydd. Gweithredir polisi gweithio hybrid

Cyflog: Cyflog smotyn £27,431 y flwyddyn

Cytundeb: 14 mis

Oriau: 35 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 12 canol-dydd ddydd Llun 3 Mehefin

Dyddiad cyfweliad: dydd Iau 13 Mehefin

Gwneud cais:

I wneud cais ewch i’n gwefan yn careandrepair.org.uk/policy-and-research/ lle gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am waith y tîm Polisi ac Ymchwil.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk