Crynodeb:

Byddwch cadw ar y blaen â’r holl arferion a thaliadau rheoli tai a gofynion data, deddfau a pholisïau newydd, ac yn cynnig a gweithredu atebion effeithiol i ddod ag arferion, deddfau a pholisïau newydd i mewn.

Amdanom Ni:

Ni yw Adra.  Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru.  Nid ydym yn sefydliad sy’n aros yn ei unfan.  Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i’r sir, gyda’r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru.  Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rôl y Swydd:

Byddwch hefyd yn datblygu a rheoli prosiectau i weithredu gwasanaethau, polisïau a strategaethau newydd, gwella gwasanaethau, neu wasanaethau datgomisiynu gan gynnwys prosiectau ac ymgyrchoedd sy’n cefnogi uchelgeisiau twf Adra a datblygu’r angen am wybodaeth fusnes

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Parhaol

Gwynedd a gweithio o gartref

Sut i Wneud Cais:

I ymgeisio, cliciwch ar y botwm Ceisio am Swydd isod.

Dyddiad Cau: 12pm 16 Rhagfyr 2021