Crynodeb:

Mae Barcud am recriwtio Saer Coed Aml-grefft gwneud gwaith saer coed a cynnal a chadw eraill yn effeithiol ac yn effeithlon mewn eiddo wedi ei meddiannu a rhai gwag.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Rôl y Swydd:

Mae’r rôl hon yn darparu heriau amrywiol a chyffroes i grefftwr medrus sydd â chefndir gwaith coed ond gall droi ei llaw at lawer o agweddau eraill o fewn proffesiwn adeiladu. Bydd disgwyl i’r unigolyn weithio i safon uchel mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau cynnal a chadw.

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Parhaol

Lleoliadd:  Gogledd Ceredigion

Yn atebol i’r canlynol:  Arweinydd Tîm

Dyddiad y Cyfweliad:  20 Medi

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais lawrlwythwch y ffurflenni isod:

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Ffurflen Datgan Budd

ALTE Language Framework

Anfonwch eich ffurflenni wedi’u cwblhau ymlaen at Adnoddau Dynol, Barcud Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7HH ebost recruitment@barcud.cymru

Dyddiad cau:  22nd Awst 2022 (canol dydd)

Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau.

Os na allwch lawrlwytho’r dolenni uchod mae’n debyg eich bod yn rhedeg atalydd hysbysebion (Mae’r wybodaeth hon fel arfer yn ymddangos ar frig ochr dde’r sgrin) cliciwch caniatáu.